PAROCHIE         H. GERTRUDIS             JABEEK

    G E R T R U D I S B O D E

P A R O C H I E: H. G E R T R U D I S  J A B E E K

 

 

MISINTENTIE:  Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

              Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.       

              E-mail: mlamerichs@planet.nl

PASTOOR  Drs. H. Adema, Tel.045-5252318 of 06-22568958

BETALINGEN: NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis  
 _______________________________________________________________________________________

KERKDIENSTEN AUGUSTUS – SEPTEMBER 2021


21 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:
Jaardienst voor Jet Goossens-Wieling en t.i.v. Sjeng Goossens en over. Familieleden.

28 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor het welzijn van de parochie.

04 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor overl. en levende leden van de schutterij en het Fluit- en tamboercorps H. Gertrudis;
- Mis voor overl. ouders Dohmen-Habets en zoon Noël en dochter Marquerite.

11 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Jaardienst voor Sjeng Goossens en t.i.v. Jet Goossens-Wieling.

18 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor Harry Cremers en overl. familie Cremers-Vroemen;
Mis voor André Rennenberg en overl. familie Rennenberg-Neyhs.

25 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis voor het welzijn van de parochie.

02 OKTOBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Mis gest. voor Paula, Zef en Hubert Voutz.

09 OKTOBER ZATERDAG 17.45 UUR:
Jaardienst gest. voor pastoor W. Janssen.
 

ANBI- publicatie:   https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE28

Aansprakelijkheid
Parochie H.Gertrudis kan de juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet  garanderen.
Parochie H.Gertrudis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.
Alle gebruikte foto's komen voor zover wij dit kunnen achterhalen uit verzamelingen die vrijgegeven zijn voor publicatie in de zin zoals wij deze gebruikt hebben. Mochten wij onbedoeld enige door copyrights beschermde afbeeldingen gebruikt hebben, dan zouden wij dat gaarne vernemen, zodat wij deze per omgaande kunnen verwijderen.

Maak simpel je website Eigen site maken