PAROCHIE         H. GERTRUDIS             JABEEK

    G E R T R U D I S B O D E

P A R O C H I E: H. G E R T R U D I S  J A B E E K

 


MISINTENTIE:  Mia Lamerichs. Tel. 046-442.30.63.                   

              Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.       

              E-mail: mlamerichs@planet.nl

PASTOOR  Drs. H. Adema, Tel.045-5252318 of 06-22568958

BETALINGEN: NL08RABO011.17.93.769 tnv Kerkbestuur H.Gertrudis

                  

 _______________________________________________________________________________________

 

KERKDIENSTEN APRIL 2021

               

            

             27 MAART ZATERDAG 17.45 UUR: PALMPASEN               

Jaardienst voor Marjo Kuypers en tevens t.i.v. ouders Kuypers-Müller en Gerda en Wiel Strijdhagen.                                     

 

             02 APRIL VRIJDAG 15.00 UUR: GOEDE VRIJDAG

Kruisweg in onze kerk.

 

             03 APRIL ZATERDAG: PAASZATERDAG, GEEN H. MIS

 

             04 APRIL ZONDAG: PAASZONDAG, GEEN H. MIS

 

             05 APRIL PAASMAANDAG: 10.30 UUR:

Gest. mis voor pastoor W. Janssen v.w. zijn verjaardag;                                                    

- gest. mis voor overl. ouders Jozef Meertens en Philomene Frijns en tevens voor zoon Harie Meertens            

 

             10 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor het welzijn van de parochie.   

            

             17 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor het welzijn van de parochie.

 

             24 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor André Rennenberg en t.i.v. overl. familie Rennenberg-Neyhs;

- mis voor Jet Goossens-Wieling v.w. haar verjaardag en tevens t.i.v. Sjeng en overl. familie Goossens-Wieling.                  

      

             01 MEI ZATERDAG 17.45 UUR:

Gest. Jaardienst voor Edmond Swelsen en t.i.v. Marietje Swelsen-Janssen en broer Hein.

 

             08 MEI ZATERDAG 17.45 UUR:

Gest. mis voor overl. ouders Bresser-Jacobs, zonen, schoonzoon en dochter;                                 

 gest. voor ouders Renneberg-Meertens en zoon John.

 

      

        

ANBI- publicatie:   https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE28

Aansprakelijkheid
Parochie H.Gertrudis kan de juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet  garanderen.
Parochie H.Gertrudis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.
Alle gebruikte foto's komen voor zover wij dit kunnen achterhalen uit verzamelingen die vrijgegeven zijn voor publicatie in de zin zoals wij deze gebruikt hebben. Mochten wij onbedoeld enige door copyrights beschermde afbeeldingen gebruikt hebben, dan zouden wij dat gaarne vernemen, zodat wij deze per omgaande kunnen verwijderen.

Maak simpel je website Eigen site maken